ویدیوهای آموزشی

فرصتی طلایی برای یادگیری دیجیتال مارکتینگ

Bahram Habibi

بهرام حبیبی

اینفلوئنسر مارکتینگ (IWMF)

۲۷ بهمن ماه

دریافت ویدیو
Arash Khosravian

آرش خسرویان

برگزاری مسابقات در شبکه‌های اجتماعی

۲۷ بهمن ماه

دریافت ویدیو
Farhad Beheshti

فرهاد بهشتی

آنالیز و بهینه‌سازی کمپین‌های دیجیتال

۲۷ بهمن ماه

دریافت ویدیو
elmira jamalian

المیرا جمالیان

پرسونا

۱۵ بهمن ماه

دریافت ویدیو
Bahram Habibi

بهرام حبیبی

اینفلوئنسر مارکتینگ

۲۴ دی ماه

دریافت ویدیو