کتاب بازاریابی رویداد

چگونه پروسه بازاریابی رویداد شکل می‌گیرد؟

کتاب بازاریابی رویداد

بازاریابی رویداد

برگزاری رویداد

تعداد صفحات: 40 صفحه

زبان کتاب : فارسی

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 60 دقیقه

دریافت کتاب
دیدن همه کتابها

شما قرار است یک همایش داشته باشید، یک نمایشگاه برگزار کنید، یک کلاس آموزشی بگذارید یا کارگاهی یک روزه. همه‌چیز هم آماده است برای آن‌که یک رویداد باشکوه داشته باشید.

فقط یک مساله‌ی کوچک وجود دارد: چه‌طور مخاطبان را از وجود رویداد خود آگاه کنید؟ کدام رسانه‌ها را به کار بگیرید تا بتوانید به بیشترین افراد دسترسی داشته باشید و هزینه‌ی خیلی بالایی هم نکنید؟

موفقیت در بازاریابی و فروش یک رویداد به این معنی نیست که بدون تلاش یا با اجرای همان سناریو می‌توانید در رویدادهای بعدی هم موفق شوید. بنابراین اگر می‌خواهید با سازوکار استاندارد برگزاری و بازاریابی یک رویداد آشنا شوید این کتاب به شما کمک می‌کند.

در این کتاب خواهیم آموخت:

  • بازاریابی پس از رویداد
  • بازاریابی حین رویداد
  • بازاریابی قبل از رویداد
  • چند نمونه‌ی موفق به روایت آمار